امور دانشجویی و فرهنگی
نتایج آزمون شهریور ماه اعلام شد
نوشته شده توسط در ساعت 15:21
نمرات پایانی پودمان 1 اعلام شد
نوشته شده توسط در ساعت 12:20

به اطلاع دانشجویان رشته خبرنگاری - تبلیغات و بازاریابی - خدمات کتابداری و اطلاع رسانی پودمان ۱ می رساند جهت مشاهده نمرات خود بر روی لینک های ذیل کلیک نمایید.

رشته خدمات کتابداری و اطلاع رسانی پودمان ۱

رشته تبلیغات و بازاریابی پودمان 1

رشته خبرنگاری پودمان1:: موضوعات مرتبط: اعلام نتایج
نمرات پایان پودمان خرداد ماه اعلام شد
نوشته شده توسط در ساعت 17:46

کلیه دانشجویان می توانند نمرات پایان خرداد ماه خود را با توجه به شماره دانشجویی و رشته از لینک های ذیل دریافت نمایند.

لازم به ذکر است جهت اعتراض به نمره خود می توانید در قسمت نظر بدهید : نام و نام خانوادگی خود ، شماره دانشجویی ، درس مربوطه و نام استاد را قید نمائید.

 ۱- رشته امورفرهنگی پودمان 2

۲- رشته امورفرهنگی پودمان 4

 ۳- رشته بازاریابی پودمان 5

۴- رشته تبلیغات و بازاریابی پودمان 3

 ۵- رشته تبلیغات و بازاریابی پودمان 5

۶- رشته خبرنگاری پودمان 5

۷- رشته خبرنگاری پودمان 7

۸- رشته خدمات کتابداری و اطلاع رسانی پودمان2

۹- رشته خدمات کتابداری و اطلاع رسانی پودمان 5

۱۰- رشته روابط عمومی پودمان 2

۱۱- رشته روابط عمومی پودمان 5

۱۲- رشته مترجمی اسناد و مدارک پودمان 5:: موضوعات مرتبط: اعلام نتایج
نتایج آزمون دی ماه 89 اعلام شد
نوشته شده توسط در ساعت 18:9

دانشجویان می توانند نتایج آزمون دی ماه ۸۹ را بر اساس رشته و پودمان خود را با کلیک بر روی لینک های زیر دریافت نمایند.

۱- رشته مترجمی اسناد و مدارک پودمان 7

۲- رشته خبرنگاری پودمان 6

۳- رشته كتابداري و اطلاع رساني پودمان 7

۴- رشته مترجمی اسناد و مدارک پودمان 4

۵- رشته روابط عمومی پودمان 4

۶- رشته خدمات کتابداری و اطلاع رسانی پودمان 4

۷- رشته خبرنگاری پودمان 4

۸- رشته بازاریابی پودمان 4

۹- رشته تبلیغات و بازاریابی پودمان 4

۱۰- رشته امورفرهنگی پودمان 3

۱۱- رشته خدمات کتابداری و اطلاع رسانی پودمان 1

۱۲- رشته تبلیغات و بازاریابی پودمان 2

۱۳- رشته روابط عمومی پودمان 1

۱۴- رشته امورفرهنگی پودمان 1

نکات قابل توجه :

- دانشجویانی که به نمرات اعلام شده خود اعتراض دارند می توانند در قسمت نظر بدهید با اعلام نام و نام خانوادگی ، رشته ، شماره دانشجويي ، درس مورد نظر خود را ذكر نماييد.

- در بعضي از رشته ها كه نمرات كامل اعلام نشده است به محضي كه اساتيد محترم نتايج را اعلام نمايند در بخش مورد نظر به روز خواهد شد.:: موضوعات مرتبط: اعلام نتایج
نتایج آزمون های شهریور ماه ۱۳۸۹ اعلام شد
نوشته شده توسط در ساعت 19:27

نتایج آزمون های شهریور ماه ۱۳۸۹ اعلام شد

کلیه دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی واحد۴۱ می توانند نتایج آزمون های ارائه شده خود را برابر رشته و پودمان های ارائه شده از لینک های زیر دریافت نمایند.

۱- امورفرهنگی پودمان 6

 ۲- بازاریابی پودمان 6

 ۳- کتابداری و اطلاع رسانی پودمان 6

۴- مترجمی اسناد و مدارک پودمان 6

۵- خبرنگاری پودمان 5

۶- بازاریابی پودمان 3

۷- تبلیغات و بازاریابی پودمان 3

۸- خبرنگاری پودمان 3

۹- خدمات کتابداری و اطلاع رسانی پودمان 3

۱۰- روابط عمومی پودمان 3

۱۱- مترجمی اسناد و مدارک پودمان 3

 ۱۲- روابط عمومی پودمان 6

 

لازم است هر یک از دانشجویان که به نمرات ارائه شده اعتراض دارند در قسمت نظر بدهید نام و نام خانوادگی ، شماره دانشجويي ، نام درس مورد نظر و استاد مربوطه را ذكر كرده تا در اسرع وقت رسيدگي شود.:: موضوعات مرتبط: اخبار دانشگاه، اعلام نتایج
نتایج آزمون مرداد ماه رشته تبلیغات و بازاریابی پودمان 1 اعلام شد
نوشته شده توسط در ساعت 11:9

نتایج آزمون مرداد ماه رشته تبلیغات و بازاریابی پودمان 1 اعلام شد

دانشجویان رشته تبلیغات و بازاریابی پودمان ۱ که آزمون های آنان در مرداد ماه برگزار شد می توانند با داشتن شماره دانشجویی نتایج خود را از اینجا مشاهده نمایند.

لازم به ذکر است شماره دانشجویی خود را بر اساس گروه A و B از لینک های زیر دریافت نمائید.

گروه A

گروه B:: موضوعات مرتبط: اخبار دانشگاه، اعلام نتایج
نتایج آزمون خرداد ماه 89 دانشجویان مرکز 41 اعلام شد
نوشته شده توسط در ساعت 23:37

نتایج آزمون خرداد ماه 8۹ دانشجویان مرکز 41 اعلام شد

 

دانشجويان محترم مركز آموزش علمي كاربردي واحد ۴۱ با توجه به كمي فاصله زماني در ارائه نتايج آزمون ها هم اكنون مي توانيد نتايج آزمون هاي خرداد ماه ۸۹ خود را با توجه به رشته و پودمان خود مشاهده نمايند. (در حال به روز شدن مي باشد)

۱- بازاریابی پودمان ۵ (مشاهده)

۲- کتابداری و اطلاع رسانی پودمان ۵ (مشاهده)

۳- مترجمی اسناد و مدارک پودمان ۵ (مشاهده)

۴- امورفرهنگی پودمان ۵ (مشاهده

 ۵- روابط عمومی پودمان ۵ (مشاهده)

۶- خبرنگاری پودمان ۴ (مشاهده)

۷- روابط عمومی پودمان ۳ (مشاهده)

۸- بازاریابی پودمان ۲ (مشاهده)

۹- خدمات کتابداری و اطلاع رسانی پودمان ۲ (مشاهده)

۱۰- خبرنگاری پودمان ۲ (مشاهده)

۱۱- مترجمی اسناد و مدارک پودمان ۲ (مشاهده)

۱۲- امورفرهنگی پودمان ۲ (مشاهده)

۱۳- روابط عمومی پودمان ۲ (مشاهده)

۱۴- تبلیغات و بازاریابی پودمان ۲ (مشاهده) 

نکات قابل توجه:

- لینک هایی که برای مشاهده نتایج ارائه شده است هر یک بنا به هر سیستم تعریف شده است و انشاء اله همه ی دانشجویان بتوانند به راحتی نتایج را دانلود نمایند.

- کلیه دانشجویان می توانند نسبت به نتایج خود از روز پنجشنبه ۲۴ تیر به مدت يك هفته با ذکر نام و نام خانوادگی ، شماره دانشجويي ، درس مورد نظر و علت اعتراض خود را در قسمت نظر بدهيد وبلاگ ارائه نمايند.:: موضوعات مرتبط: اعلام نتایج
قابل توجه کلیه دانشجویان رشته روابط عمومی پودمان 5
نوشته شده توسط در ساعت 11:44

قابل توجه کلیه دانشجویان رشته روابط عمومی پودمان 5

 

دانشجویان ذکر شده با توجه به نمرات کسب نموده در درس اصول خبرنویسی با استاد نعمت الهی اگر در لیست مورد نظر مراجعه به استاد ذکر شده است نهایتاْ تا روز یکشنبه مورخه ۲۲/۰۱/۸۹ مهلت مراجعه به استاد مربوطه را دارند.:: موضوعات مرتبط: اخبار دانشگاه، اعلام نتایج
اصلاح سیستم مشاهده نتایج آزمون بهمن ماه 88
نوشته شده توسط در ساعت 23:24

سیستم مشاهده نتایج آزمون بهمن ماه 88 اصلاح شد

 

با توجه به درخواست زیادی از دانشجویان در خصوص این که نمی توانند از طریق برنامه ای که بر روی مشاهده ی نتایج آزمون بهمن ماه  نصب شده است قابل رویت نمی باشد این سیستم تغییر یافته است و انشاء اله که دانشجویان به مشکلی بر نخورند و اگر مشکلی پیش آمد سریعاْ اعلام فرمائید تا برطرف در اسرع وقت برطرف شود.:: موضوعات مرتبط: اخبار دانشگاه، اعلام نتایج
نتایج آزمون های دی ماه 88 دانشجویان مرکز 41 اعلام شد
نوشته شده توسط در ساعت 15:17

نتایج آزمون های دی ماه 88 دانشجویان مرکز 41 اعلام شد

 

دانشجویان محترم می توانند با توجه به رشته و پودمان مورد نظر بر روی لینک های مشاهده کلیک نمایند و نمرات خود را مشاهده نمایند.

 

۱- بازاریابی پودمان ۱ (مشاهده)

۲- امور فرهنگی پودمان ۱ (مشاهده)

۳- خدمات کتابداری و اطلاع رسانی پودمان ۱ (مشاهده)

۴- خبرنگاری پودمان ۱ (مشاهده)

۵- مترجمی اسناد و مدارک پودمان ۱ (مشاهده)

۶- روابط عمومی پودمان ۱ (مشاهده)

۷- تبلیغات و بازاریابی پودمان ۱ (مشاهده)

۸- روابط عمومی پودمان ۲ (مشاهده)

۹- خبرنگاری پودمان ۳ (مشاهده)

۱۰- بازاریابی پودمان ۴ (مشاهده)

۱۱- امورفرهنگی پودمان ۴ (مشاهده)

۱۲- کتابداری و اطلاع رسانی پودمان ۴ (مشاهده)

۱۳- مترجمی اسناد و مدارک پودمان ۴ (مشاهده)

۱۴- روابط عمومی پودمان ۴ (مشاهده)

۱۵- امورفرهنگی پودمان ۶ (مشاهده)

۱۶- کتابداری و اطلاع رسانی۷ (مشاهده)

۱۷- مترجمی اسناد و مدارک پودمان ۷ (مشاهده)

۱۸- روابط عمومی پودمان ۶ (مشاهده)

 

 

لازم به ذكر است نمرات بعضي از رشته ها هنوز كامل نشده است و به محضي كه اساتيد محترم نمرات را ارائه نمايند در همين قسمت به روز رساني خواهد شد .


نكات قابل توجه در خصوص اعتراض به نمرات ازائه شده :

- مي توانيد با ذكر نام و نام خانوادگي ، رشته تحصيلي ، شماره دانشجويي و علت آن را در قسمت نظر بدهيد بيان كنيد.:: موضوعات مرتبط: اعلام نتایج
اعلام نتایج
نوشته شده توسط در ساعت 10:40
به اطلاع کلیه دانشجویان می رسانم مطابق با جدول ذیل می توانند با کلیک کردن بر روی رشته درسی خود نمرات پایان پودمان شهریور ماه را مشاهده نمایند.

رديف

رشته

پودمان

توضيحات

 ۱

روابط عمومي

۱

 مشاهده

 ۲

روابط عمومي

۳

 صفحه1 و صفحه2

 ۳

روابط عمومي

۶

 مشاهده

 ۴

امورفرهنگي

۳

 صفحه 1 و صفحه2

 ۵

امورفرهنگي

۵

 مشاهده

 ۶

امورفرهنگي

۶

 مشاهده

 ۷

بازاريابي

۳

 مشاهده

 ۸

مترجمي اسناد و. مدارك

۳

 مشاهده

 ۹

مترجمي اسناد و مدارك

۶

 مشاهده

 ۱۰

كتابداري و اطلاع رساني

۳

 مشاهده

 ۱۱

كتابداري و اطلاع رساني

۶

 مشاهده

 

تنظيم خانواده برادران

 مشاهده

تنظيم خانواده خواهران

 مشاهده

 تربيت بدني خواهران

 مشاهده:: موضوعات مرتبط: اعلام نتایج
اعلام نتایج
نوشته شده توسط در ساعت 12:33
به اطلاع کلیه دانشجویان می رسانم مطابق با جدول ذیل می توانند با کلیک کردن بر روی رشته درسی خود نمرات پایان پودمان خرداد ماه را مشاهده نمایند.

رديف

رشته

پودمان

توضيحات

1

روابط عمومي

2

صفحه1  و  صفحه2

2

روابط عمومي

5

مشاهده 

3

امورفرهنگي

2

 صفحه1  و صفحه2

4

امورفرهنگي

4

مشاهده 

5

امورفرهنگي

5

مشاهده 

6

بازاريابي

2

مشاهده 

7

بازاريابي

5

مشاهده 

8

خبرنگاري

2

مشاهده 

9

مترجمي اسناد و مدارك

2

مشاهده 

10

مترجمي اسناد و مدارك

5

مشاهده 

11

كتابداري و اطلاع رساني

2

مشاهده 

12

كتابداري و اطلاع رساني

5

مشاهده 

در ضمن دانشجویانی که به نمرات اعلامی اعتراض دارند می توانند از روز شنبه مورخه ۱۳/۰۴/۸۸ به مدت یک هفته اعتراض نمایند .


:: موضوعات مرتبط: اعلام نتایج
دریافت نتایج
نوشته شده توسط در ساعت 23:4

دانشجویان عزیز می توانند با کلیک کردن روی هر کدام از دروس امتحانی نمره خود را مشاهده نماید.

۱- فارسی (استاد سامی)

۲- اندیشه اسلامی (استاد خدامی)

۳- اخلاق اسلامی (استاد خدامی)

۴- گفت و شنود پایه (استاد ایمان بخشی جهرمی)

۵- خواندن و درک مفاهیم پایه (استاد علیرضا باستانی)

 ۶- آزمایشگاه (1) (استاد خانم خسروی)

۷- آزمایشگاه (1) (استاد بلاش)

۸- زبان خارجه (استاد شهرزاد)

۹- آواشناسی زبان انگلیسی (استاد حمیدیان)

۱۰- زبان خارجه (استاد خسروی)

۱۱- زبان خارجه (استاد عظیمی نژادان)

۱۲- زبان خارجه (استاد بیگ زاده)

۱۳- جامعه شناسی فرهنگی ایران (استاد عسگری)

۱۴- مبانی جامعه شناسی (استاد زینی)

۱۵- آشنایی با چاپ و نشر (استاد تیمورخانی)

۱۶- ارتباطات بين الملل (استاد شيرازي)

۱۷- مبانی ارتباط جمعی (استاد حبیبی)

۱۸- کلیات اقتصاد (استاد صادقی)

۱۹- آمار (استاد باقری)

۲۰- حقوق ارتباط جمعی (استاد قاسم زادگان)

۲۱- دستور زبان (1) (استاد نوری

۲۲- مبانی هنر و تصویر و تبلیغ (استاد قاسم زادگان)

۲۳- آشنایی با مبانی رایانه و کاربرد آن (استاد نجفی)

۲۴- مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (استاد حبیبی)

۲۵- اصول حسابداری (استاد اعرابی)

۲۶- اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) (استاد میرمعینی)

۲۷- کلیات اقتصاد (استاد حجت پناه)

۲۸- فعالیت های فرهنگی (استاد حسین پور)

۲۹- اصول و مبانی مدیریت کتابخانه (استاد رسولی)

۳۰- آمار (استاد فردی)

۳۱- مبانی حقوق و قانون اساسی (استاد صمدی)

۳۲- مبانی جامعه شناسی (استاد صمدی)

۳۳- کلیات اقتصاد (استاد حجت پناه)

۳۴- مبانی حقوق و قانون اساسی (استاد اشرفی)

۳۵- ارتباطات انسانی (استاد خوش زبان)

۳۶- ارتباطات انسانی (استاد خوش زبان)

۳۷- روش تحقیق (استاد سادئی)

۳۸- کارآموزی (استاد نوری)

۳۹- کارگاه آموزشی گرامر و دستور (استاد حمیدیان)

۴۰- روانشناسی اجتماعی (استاد بیابانی)

۴۱- کارگاه آموزش خواندن و درک مطلب (استاد رازفر)

 ۴۲- کارگاه آموزش نگارش و ترجمه (استاد تقی بیگی)

۴۳- برنامه ریزی اوقات فراغت (استاد محمد کاظمی )

۴۳- مبانی برنامه ریزی (استاد حسن رباطی)

۴۴- گردشگری (استاد علیزاده)

۴۵- اندیشه اسلامی 1 (استاد چناری)

۴۶- اصول و فنون مصاحبه (استاد ناظمی)

۴۷- بازاریابی (استاد حافظی)

۴۸- زبان عمومی (استاد ایمان بخشی جهرمی)

۴۹- ترجمه متون عمومی ساده (استاد ایمان بخشی جهرمی)

۵۰- اصول بازاریابی (استاد اعرابی)

۵۱- روانشناسی عمومی (استاد مسیح اله جهرمی)

۵۲- بازارشناسی (استاد روغنی)

۵۳- اصول ترجمه (استاد باستانی)

۵۴- زبان تخصصی 1 (استاد رباطی)

۵۵- مرجع شناسی عمومی و لاتین (استاد امینی)

۵۶- بررسی مقابله ای و ساخت جمله (استاد رستگار)

۵۷- کارآفرینی (استاد رجبی)

۵۸- مبانی حقوق و قانون اساسی (استاد اشرفی)

۵۹- مبانی حقوق و قانون اساسی (استاد صادقی)

۶۰- کلیات اقتصاد (استاد باقری)

۶۱- کلیات اقتصاد (استاد عسگری)

۶۲- روانشناسی عمومی (استاد دانشمند)

۶۳- روانشناسی عمومی (استاد قطرانی)

۶۳- ارتباطات انسانی (استاد قندی)

۶۳- کاربرد وسایل سمعی و بصری (استاد شریفیان)

۶۴- فارسی (استاد بوستانی)

۶۵- مرجع شناسی عمومی (عربی، فارسی) (استاد فروزانی)

۶۶- جامعه شناسی (استاد قندی)

۶۷- تحریر رایانه (استاد نجفی)

۶۸- گفت و شنود پایه (استاد عظیمی نژادان)

۶۹- فرهنگ و رفتار اجتماعی (استاد مدنی)

۷۰- تاریخ ادبیات جهان (استاد بوستانی)

۷۱- فارسی (استاد خانم غلامی)

۷۲- فارسی (استاد جهانوند)

۷۳- اصول خبرنویسی (استاد نعمت الهی)

۷۴- روانشناسی عمومی (استاد مسیح اله جهرمی)

۷۵- مبانی جامعه شناسی (استاد خلیلی)

۷۶- مبانی جامعه شناسی (استاد خلیلی)

۷۷- ارتباط با رسانه (استاد خال)

۷۸- روانشناسی عمومی (استاد پشنگ)

۷۹- مردم شناسی و فرهنگ عامه

۸۰- مباني رايانه (استاد كلاته)

۸۱- افکار عمومی (استاد جدایی):: موضوعات مرتبط: اعلام نتایج
اعلام نتایج امتحانات
نوشته شده توسط در ساعت 22:49
نتایج امتحانات اعلام شد و دانشجویان عزیز می توانند برای اطلاع یابی از نمرات خود در قسمت آرشیوی روی گزینه اعلام نتایج کلیک نمایند.

تذکر مهم: اعلام نتایج در این وبلاگ یک کار دانشجویی بوده و هیچ گونه سندیتی برای دانشگاه محسوب نمی شود.

                           امتحانات:: موضوعات مرتبط: اعلام نتایج
 
 

قالب وبلاگ

هاست لينوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سايت و قالب وبلاگ

طراحي وب

شارژ ایرانسل

فال حافظ